Το ΝευροΘυμικό Σχεσιακό Μοντέλο™

[NARM]

Η Συναισθητική και Ενσυνείδητη Αυτορρύθμιση στην Κλινική Πρακτική

Order Now!

To Order


Healing Developmental Trauma presents a comprehensive exploration . . . . Seasoned clinicians Larry Heller and Aline LaPierre weave a rich and coherent synthesis of childhood development in the pioneering tradition of Wilhelm Reich, Erik Erikson, and Alexander Lowen. This well-organized, valuable book offers easy-to-understand tools for all of us who are seeking a better understanding of our fundamental conflicts.


Healing Developmental Trauma provides clear guidance to help us hold, with knowledge and self-compassion, a vital and accessible map supporting emotional maturity and psycho-spiritual growth.

Peter A Levine, PhD, author of In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness and Waking the Tiger: Healing Trauma.

 

Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος της αυτορρύθμισης έχει αναδειχθεί σε ένα σημαντικό παράγοντα της ψυχολογικής σκέψης. Το ΝευροΘυμικό Σχεσιακό Μοντέλο (the NeuroAffective Relational Model™), αποκαλούμενο εν συντομία NΑRM, εφαρμόζει τις σύγχρονες αντιλήψεις και τα ερευνητικά ευρήματα για το ρόλο της αυτορρύθμισης στην κλινική πρακτική. Πρόκειται για ένα μη παλινδρομητικό μοντέλο το οποίο, βασιζόμενο στους πόρους και τις πηγές δύναμης, βοηθάει το άτομο να εδραιώσει την επικοινωνία και τη σύνδεση με τα μέρη του εαυτού, που χαρακτηρίζονται από οργάνωση, συνοχή και λειτουργικότητα. Παράλληλα, το διευκολύνει να καταστήσει συνειδητά και να συγκροτήσει σε ένα οργανωμένο και ακέραιο σύνολο τα αποδιοργανωμένα και δυσλειτουργικά μέρη του εαυτού, χωρίς να αναδεικνύει τα παλινδρομητικά και δυσλειτουργικά στοιχεία ως το βασικό κορμό της θεραπείας.

Βασικές Αρχές
Το μοντέλο NARM επικεντρώνεται στα θεμελιώδη αναπτυξιακά ζωτικά θέματα (fundamental tasks) και τη λειτουργική σύνδεση της βιολογικής και ψυχολογικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα:

Συνθέτει τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στο σώμα (στη λειτουργία του νευρικού συστήματος) με εκείνες που απευθύνονται στο σχεσιακό χαρακτήρα του εαυτού.

Εφαρμόζει τις αναπτυξιακές κλινικές παρεμβάσεις που αξιοποιούν τη σωματική συναίσθηση και ενσυνειδητότητα (somatic mindfulness), καθώς και τους πόρους και τις πηγές δύναμης, για την εδραίωση και τη σταθεροποίηση της αυτορρύθμισης του νευρικού συστήματος.

Συνδέει την κλινική πρακτική με την ψυχοσωματική εργασία, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις αυτορρυθμιζόμενες ικανότητες του σώματος και ενισχύοντας την επαναρρύθμιση του νευρικού συστήματος.

Read more...

 


 

 

Dr. Heller can be reached by email at info@drlaurenceheller.com

Website Contact: Victor Osaka