OVERLEVINGSSTIJLEN

EN

BEWUSTE ZELFREGULERING

IN DE THERAPEUTISCHE PRAKTIJK

 


 

INLEIDING IN HET NEUROAFFECTIEVE RELATIONELE MODEL (NARM)™

De laatste jaren is de rol van zelfregulering een belangrijk onderdeel van het psychologisch denken geworden. Het NeuroAffectieve Relationele Model™ (NARM) brengt het huidige begrip van zelfregulering in praktijk. Dit hulpbrongerichte, niet-regressieve model legt de nadruk op hulp aan cliënten in het opbouwen van verbinding met die delen van het Zelf die georganiseerd, coherent (samenhangend), en werkzaam zijn. Het helpt om die delen van het Zelf die slecht georganiseerd en dysfunctioneel zijn in het bewustzijn te brengen en deze te organiseren, zonder de geregredieerde en dysfunctionele elementen tot het primaire thema van de therapie te maken.

Order Now!

To Order


Healing Developmental Trauma presents a comprehensive exploration . . . . Seasoned clinicians Larry Heller and Aline LaPierre weave a rich and coherent synthesis of childhood development in the pioneering tradition of Wilhelm Reich, Erik Erikson, and Alexander Lowen. This well-organized, valuable book offers easy-to-understand tools for all of us who are seeking a better understanding of our fundamental conflicts.


Healing Developmental Trauma provides clear guidance to help us hold, with knowledge and self-compassion, a vital and accessible map supporting emotional maturity and psycho-spiritual growth.

Peter A Levine, PhD, author of In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness and Waking the Tiger: Healing Trauma.

 

Basisprincipes
Het NeuroAffectieve Relationele Model™ richt zich op de fundamentele taken en de functionele eenheid van de biologische en psychologische ontwikkeling. Het NARM model:
• integreert zowel een kader gebaseerd op het zenuwstelsel als een relationeel kader;
• biedt op de ontwikkeling gebaseerde praktijkinterventies die gebruik maken van lichamelijke gewaarwording (mindfulness) en die zich richten op hulpbronnen om de zelfregulering in het zenuwstelsel te verankeren;
• werkt in de praktijk met de verbinding tussen psychologische thema's en het lichaam door de toegang mogelijk te maken tot het zelfregulerende vermogen van het lichaam en door herregulering van het zenuwstel te ondersteunen.

Read more...

 


 

 

Dr. Heller can be reached by email at info@drlaurenceheller.com

Website Contact: Victor Osaka